Wandelen door Nederlandse landschappen wereldwijd

Tags: 

Hollandschap Export: Dutch man-made landscape of the World weergeven op een grotere kaart

'God schiep de wereld behalve Holland. Dat werd door de bewoners zelf aan de zee ontrukt’ Dit gezegde vat de twee belangrijkste kenmerken van het Nederlandse landschap samen: de grote invloed van de mens en het belang van water. Deze combinatie heeft  landschappen van internationale betekenis opgeleverd, die voor Europa zeer kenmerkende zijn. Drooggemalen meren en veenweidenpolders komen buiten Nederland nauwelijks voor. Nauwelijks, want in vergelijkbare laaggelegen gebieden in de wereld zijn letterlijk Nederlandse landschappen te vinden. Het gehele tweede millennium hebben Nederlandse personen en organisaties en Hollands kapitaal een rol gespeeld bij de ontginning van venen, kustvlakten en rivierdelta's vooral in Europa maar ook in Japan, Korea en Suriname. Een overzicht staat op de kaart hierboven.

Op deze website onthullen we de geschiedenis van Nederlandse kolonisten, ingenieurs en projectontwikkelaars in den vreemde die polders schiepen als ware ze God. We vertellen en documenteren dit verhaal in de vorm van wandelingen in deze gebieden. Bij elke wandeling een routebeschrijving en nadere informatie. De buitenlandse wandelingen zijn te bereiken via het menu aan de bovenzijde van de website, per land geordend. Ook zijn er wandelingen door de Nederlandse landschappen die er op lijken. Die vindt U via het menu links. Onder het kopje Nederland in de menubalk linksboven kunt u de verschillende landschappen en gebieden kiezen.

Beschermers Amstelland: de boer, de vogelaar en de netwerker

Wandelmagazine verkent de toekomst van natuur- en cultuurlandschappen in het nieuwste geologische tijdvak: het Antropoceen. Na de dun bevolkte Poolse Oderdelta (WM 18-4) waar het wemelde van de vogels en zoogdieren, wandelen we door een eeuwenoud veenweidelandschap onder de rook van Amsterdam: Amstelland. Daar ploetert de boer voort en zoekt de stedeling rust en ruimte om te wonen en verpozen.

Marchandel en de Poolse nachtegaal (Bekroond met de Friends of Poland Award 2018)

Gdansk met zijn trapgevels en het omliggende polderland doen denken aan Holland. Mennonieten, 16de eeuwse godsdienstvluchtelingen uit de Lage Landen, verfraaiden de havenstad en legden het zompige land van de Weichseldelta droog.

Verschenen in Wandelmagazine Op Lemen Voeten 2017-4

Peddelen door Amsterdam aan de Weichsel (Bekroond met de Friends of Poland Award 2018)

Trapgevels, bakstenen en een heuse watervesting verwijzen naar de nauwe band tussen Gdansk en de Lage Landen. De Poolse stad is, net als Amsterdam, het mooist vanaf het water

Verschenen in Trouw 6 mei 2017                                                meer foto's

Pages