Hollandse landschappen in Engeland

Sir Cornelius VermuydenOver Nederlandse landschappen in Engeland is eigenlijk vooral  geschreven als het gaat om de rol van de Zeeuwse bedijker Vermuyden. In de 17de eeuw legde hij vele moerassen droog zoals bij Dagenham, Hatfield Chase en de Sedgemoor (summerset Levels). Vooral zijn werken in de Fens, een gebied zo groot als de provincie Utrecht, ten noorden van Cambridge is bekend. Op deze website verhalen over twee wandelingen door de Fens.

Naast Vermuyden zijn ook elders Nederlanders actief geweest bij het droogleggen van moerassen. Langs de monding van de Theems is Canvey Island bedijkt.  Hieronder een filmpje van de doorbraak van deze Hollandse dijk in 1953. In de omgeving van Norwich, dat in de 16de eeuw een grote Nederlandse bevolkingsgroep kende, zijn reeds in de Middeleeuwen de veenmoerasjes van de Norfolk Broads ontgonnen. Bovendien geeft van Veen op zijn overzichtskaart Nederlandse activiteiten in Romney Marsh, een zeekleigebied met een ontginningspatroon  dat veel lijkt op de oudste zeekleipolders in Nederland. Over de Nederlandse geschiedenis van deze ontginningen is nog weinig bekend.

 

Verhaal van de doorbraak van de Hollandse dijk van Canvey Island uit 1621 in het rampjaar 1953

Tags: