Nieuwste Nederlandse landschappen

Tegenwoordig spelen landschapsontwerpers een vooraanstaande rol bij de transformatie van Nederland. Dat was niet altijd zo. In 1982 hield de landschapsarchitect Han Lörzing in zijn boekje “De angst voor het nieuwe landschap” een vurig pleidooi om naast het oude en vertrouwde landschap ook het nieuwe een eerlijke kans te geven. Dat was toen vloeken in de kerk. Wandelmagazine is enthousiast.  Bert Stok en Hans Farjon zetten drie projecten in het zonnetje, projecten  waarmee Nederland anticipeert op de verandering van klimaat en waterhuishouding. Het eerste verhaal over de nieuwe nevengeul bij Nijmegen toont vooral de schoonheid van het nieuwe. Een schoonheid die alle projecten hebben, maar er zijn niet alleen  winnaars. De verliezers komen in beeld in het verhaal over de versterking van de Hondsbossche Zeewering. In het laatste verhaal over de ingrijpende verbouwing van de IJsselmonding bij Kampen komt polderend Nederland in beeld. Soms zijn de kosten van het consensus zoeken hoog en de opbrengsten onzeker.