Wandelen door Nederlandse landschappen wereldwijd

Tags: 

'God schiep de wereld behalve Holland. Dat werd door de bewoners zelf aan de zee ontrukt’ Dit gezegde vat de twee belangrijkste kenmerken van het Nederlandse landschap samen: de grote invloed van de mens en het belang van water. Deze combinatie heeft  landschappen van internationale betekenis opgeleverd, die voor Europa zeer kenmerkende zijn. Drooggemalen meren en veenweidenpolders komen buiten Nederland nauwelijks voor. Nauwelijks, want in vergelijkbare laaggelegen gebieden in de wereld zijn letterlijk Nederlandse landschappen te vinden. Het gehele tweede millennium hebben Nederlandse personen en organisaties en Hollands kapitaal een rol gespeeld bij de ontginning van venen, kustvlakten en rivierdelta's vooral in Europa maar ook in Japan, Korea en Suriname. Een overzicht staat op de kaart hierboven.

Op deze website onthullen we de geschiedenis van Nederlandse kolonisten, ingenieurs en projectontwikkelaars in den vreemde die polders schiepen als ware ze God. We vertellen en documenteren dit verhaal in de vorm van wandelingen in deze gebieden. Bij elke wandeling een routebeschrijving en nadere informatie. De buitenlandse wandelingen zijn te bereiken via het menu aan de bovenzijde van de website, per land geordend. Ook zijn er wandelingen door de Nederlandse landschappen die er op lijken. Die vindt U via het menu links. Onder het kopje Nederland in de menubalk linksboven kunt u de verschillende landschappen en gebieden kiezen.

Pages