kerk

Etappe 4 Van Opstandingskerk naar De Kandelaar

In het grootste deel van mijn leven gaf de roodbakstenen Kolenkit aan waar je de Ring over ging en de stad verliet. Voor mijn kinderen, opgegroeid in het centrum, is het ergste wat je kunt overkomen, wonen buiten de Ring. Daar wonen volgens hen de boeren, zoals overal buiten Amsterdam. Dat de Opstandingskerk, want dat is de officiele naam van de Kolenkit, vrijwel uit beeld is verdwenen, nu zo'n vijftien jaar geleden, heeft alles te maken met de populariteit van hun geboortestad.

Etappe 3 Sloterdijk, Bos en Lommer en Mercatorbuurt

We lopen de Admiraal de Ruijterweg af naar het dorpje Sloterdijk. Daar ligt, ingeklemd tussen snelweg en kantoorgebouwen, een eilandje van echt oude huizen met midden in een klein kerkje, de Petruskerk. Het is veruit de oudste kerk op onze tocht. De kerk uit 1479, verloor honderd jaar later, bij de Alteratie Van Amsterdam, het voorvoegsel Sint uit zijn naam en was bijna 400 jaar protestants. Nu kun je er alleen maar trouwen, kerkdiensten worden hier niet meer gehouden. Rond het kerkje liggen graven, de meeste behoorlijk oud. Er wordt nog steeds begraven onder het lommer van oude iepen.

Etappe 2 Landlust en bedrijventerrein

We lopen het bedrijventerrein tussen Staatsliedenbuurt en Landlust over. Geen kerken zou je verwachten. Dat klopt maar wel drie gebedsruimten in bedrijfshallen. Goedkope vierkante meters en voldoende parkeerruimte. Dat laatste is belangrijk wantde moderne kerkgenootschappen zijn geen buurtkerken. Ze trekken gelovigen uit de wijde omtrek. De Yan Chuen Church aan de van Slingenlandstraat is een thuishaven voor Chinezen. Hier is de Bijbel een bron van inspiratie zo blijkt uit de rij blauwe boeken in de halen met "Bijbel" op de rug. En God komt hier ook zelf op bezoek.

Wandelen van Fatima naar Lourdes

Amsterdam heeft veel kerken. Die staan leeg of zijn gesloopt danwel verbouwd, horen we u denken. Toch zijn er veel meer kerkgebouwen waar nog gebeden wordt dan een verstokte atheïst wil geloven. Aan de hand van een wanderoute willen wij het verhaal van de Amsterdamse gebedshuizen vertellen. Dat doen we aan de hand van de Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdeskerk. Die was gevestigd in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, maar verhuisde in 1957 naar de Noordkant van de Sloterplas. We lopen de kerk achterna en doen onderweg allerlei kerken aan.