Nederland

De vierkanten van de Beemster en het uitdijende dorp

Deze sequentie van 1650 naar 1996 laat zien dat de vierkanten ongeschonden de eeuwen hebben doorstaan en zelfs ruimte bieden voor verstedelijking met verstand. De groei van Midden-Beemster voegt zich naar voegt zich naar de rechte lijnen van sloten en wegen. Op dit moment is het dorp vrijwel rechthoekig.Ook de aanleg van snelweg en provinciale weg zijn met gevoel voor verhouding door de de polder getrokken. Ze volgen de hoofdtochten.

Nederlandse droogmakerijen

Een droogmakerij is een bemalen gebied dat voor de bemaling een meer  of een afgesloten zeearm was. Veruit de meeste droogmakerijen in Europa liggen binnen Nederland. In Nederland wandelden we door de Beemster en de Noordoostpolder. Buiten Nederland bezochten we de Börmerkoog in Duitsland en de Moeren in België. Hier een kort verhaal over kenmerken van het droogmakerijenlandschap en het voorkomen in Nederland en daarbuiten.

 

Pages