Nederland

Wandelroute & achtergrondinformatie Schouwen

Algemeen
Schouwen vormt samen met Duiveland een van de Zeeuws eilanden. Het eiland is zwaar getroffen door de watersnoodramp van 1953. Om een dergelijke ramp te voorkomen zijn de Deltawerken uitgevoerd. De grote zeegaten werden afgesloten en de dijken verhoogd. De Oosterscheldekering  werd als laatste aangelegd. Rijkswaterstaat sluit deze dam alleen bij zeer hoge waterstanden.

Nederlandse droogmakerijen

Een droogmakerij is een bemalen gebied dat voor de bemaling een meer  of een afgesloten zeearm was. Veruit de meeste droogmakerijen in Europa liggen binnen Nederland. In Nederland wandelden we door de Beemster en de Noordoostpolder. Buiten Nederland bezochten we de Börmerkoog in Duitsland en de Moeren in België. Hier een kort verhaal over kenmerken van het droogmakerijenlandschap en het voorkomen in Nederland en daarbuiten.

Wandelroute & achtergrondinformatie Gelderse Poort

Algemeen
De Ooijpolder ligt onder de Waal ten oosten van Nijmegen. Wij wandelen in twee dagen 44 km van Nijmegen naar Kleef in Duitsland. Eigenlijk volgden we de Rijn stroomopwaarts. Soms wijken we van de dijk af om drukke stukken te vermijden. Uiteraard kunnen delen van deze wandelroute ook gelopen worden, zoals van Station Nijmegen naar Ooij of Millingen. Of van Millingen naar Kleef.

Wandelroute & achtergrondinformatie bij Frisse blik op de Rijnstrangen

Algemeen
De Rijnstrangen liggen tussen Zevenaar, Pannerden en Lobith. Een agrarisch cultuurlandschap met hagen, bosjes, moerasjes, verlande rivierarmen en veel verschillende dijken. Bijzonder is het licht golfende reliëf: hogere stroomruggen liggen langs lagere dichtgeslibde oude geulen.
Wandelroute

Nederlandse rivierenlandschappen

Tags: 

Onontkoombaar als je het over het Nederlandse rivierenlandschap hebt, zijn de dichtregels van Marsman: "Denkend aan Holland, zie ik trage rivieren door oneindig laagland stromen". Toch is het rivierengebied niet het icoon van het Nederlandse landschap in de zin dat het uniek is Noordwest-Europa. Wel is het Nederlandse rivierengebied reeds lang bewoond en vroeg, rond 1100, van een aaneengesloten bedijking voorzien.

Pages