Nederland

Wandelroute & achtergrondinformatie Lopikerwaard

Algemeen
De Lopikerwaard is een veenweidelandschap tussen de rivieren de Lek, de Hollandse IJssel en de Vlist

Wandelroute
We liepen delen van het Groene Hart- en Floris V pad van Cabauw naar Oudewater. In totaal 18 km over gras- en asfaltdijken. De routebeschrijving is te downloaden onderaan de pagina.

Wandelroute & achtergrondinformatie Schouwen

Algemeen
Schouwen vormt samen met Duiveland een van de Zeeuws eilanden. Het eiland is zwaar getroffen door de watersnoodramp van 1953. Om een dergelijke ramp te voorkomen zijn de Deltawerken uitgevoerd. De grote zeegaten werden afgesloten en de dijken verhoogd. De Oosterscheldekering  werd als laatste aangelegd. Rijkswaterstaat sluit deze dam alleen bij zeer hoge waterstanden.

Nederlandse droogmakerijen

Een droogmakerij is een bemalen gebied dat voor de bemaling een meer  of een afgesloten zeearm was. Veruit de meeste droogmakerijen in Europa liggen binnen Nederland. In Nederland wandelden we door de Beemster en de Noordoostpolder. Buiten Nederland bezochten we de Börmerkoog in Duitsland en de Moeren in België. Hier een kort verhaal over kenmerken van het droogmakerijenlandschap en het voorkomen in Nederland en daarbuiten.

Wandelroute & achtergrondinformatie Gelderse Poort

Algemeen
De Ooijpolder ligt onder de Waal ten oosten van Nijmegen. Wij wandelen in twee dagen 44 km van Nijmegen naar Kleef in Duitsland. Eigenlijk volgden we de Rijn stroomopwaarts. Soms wijken we van de dijk af om drukke stukken te vermijden. Uiteraard kunnen delen van deze wandelroute ook gelopen worden, zoals van Station Nijmegen naar Ooij of Millingen. Of van Millingen naar Kleef.

Pages