wandelroute

Wandelroute & achtergrondinformatie Lopikerwaard

Algemeen
De Lopikerwaard is een veenweidelandschap tussen de rivieren de Lek, de Hollandse IJssel en de Vlist

Wandelroute
We liepen delen van het Groene Hart- en Floris V pad van Cabauw naar Oudewater. In totaal 18 km over gras- en asfaltdijken. De routebeschrijving is te downloaden onderaan de pagina.

Wandelroute & achtergrondinformatie Gelderse Poort

Algemeen
De Ooijpolder ligt onder de Waal ten oosten van Nijmegen. Wij wandelen in twee dagen 44 km van Nijmegen naar Kleef in Duitsland. Eigenlijk volgden we de Rijn stroomopwaarts. Soms wijken we van de dijk af om drukke stukken te vermijden. Uiteraard kunnen delen van deze wandelroute ook gelopen worden, zoals van Station Nijmegen naar Ooij of Millingen. Of van Millingen naar Kleef.

Wandelroute & achtergrondinformatie bij Frisse blik op de Rijnstrangen

Algemeen
De Rijnstrangen liggen tussen Zevenaar, Pannerden en Lobith. Een agrarisch cultuurlandschap met hagen, bosjes, moerasjes, verlande rivierarmen en veel verschillende dijken. Bijzonder is het licht golfende reliëf: hogere stroomruggen liggen langs lagere dichtgeslibde oude geulen.
Wandelroute

Pages