rivierenlandschap

Wandelroute & achtergrondinformatie Gelderse Poort

Algemeen
De Ooijpolder ligt onder de Waal ten oosten van Nijmegen. Wij wandelen in twee dagen 44 km van Nijmegen naar Kleef in Duitsland. Eigenlijk volgden we de Rijn stroomopwaarts. Soms wijken we van de dijk af om drukke stukken te vermijden. Uiteraard kunnen delen van deze wandelroute ook gelopen worden, zoals van Station Nijmegen naar Ooij of Millingen. Of van Millingen naar Kleef.

Wandelroute & achtergrondinformatie bij Frisse blik op de Rijnstrangen

Algemeen
De Rijnstrangen liggen tussen Zevenaar, Pannerden en Lobith. Een agrarisch cultuurlandschap met hagen, bosjes, moerasjes, verlande rivierarmen en veel verschillende dijken. Bijzonder is het licht golfende reliëf: hogere stroomruggen liggen langs lagere dichtgeslibde oude geulen.
Wandelroute

Hollandse landschappen in Polen

Van Veen suggereert met zijn kaart van Nederlandse ontginningsaktiviteiten uit 1950 dat uitgestrekte delen van Polen door Nederlanders zijn ontgonnen. Het gaat om twee typen gebieden, benedenlopen van grote rivieren en veenmoerassen. Deze gebieden zijn ontgonnen vanaf het begin van de 10de eeuw tot in het begin van de 19de eeuw. Het stadje Paslek is in 1297 gesticht is door Hollanders en werd ook wel Pruisisch-Holland genoemd.

Pages