Warme grond, Weesp

Noord                                                                                                             West
 
 
Zuid                                                                                                               Oost

Hierboven zien we de weilanden van de Bloemendalerpolder tussen Weesp en Muiden. De foto’s lijken sprekend op het melkveebedrijf waarmee deze serie begon. Toch is de melkkoe hier al 15 jaar geleden verdwenen. We kijken uit over “warme” grond. Grond die zich in bijzondere belangstelling kan verheugen van mensen die grond willen kopen omdat andere mensen het ook graag zouden kopen. Het spel begon eind 2000 toen wethouder een Nood-Hollandse gedeputeerde het idee opperde om hier woningen te bouwen. Ook zag de gemeente Muiden de kans om hun dorp te verlossen van de herrie op de snelweg A1. Gewoon het asfalt een beetje richting Weesp  opschuiven zodat de weg onder in plaats van over de rivier de Vecht zou gaan. Vrijwel meteen begonnen bedrijven met schimmige namen grond te kopen van boeren. In dat jaar ging zo’n zestig  hectare van de hand. En dat ging door. Twee jaar later werd er al tien keer zoveel voor betaald als voor landbouwgrond.

Voor wie beter kijkt ziet in het oosten een graafmachine. Die graaft een gleuf waar een straat zal worden komen. En in het zuiden zien we voor de bebouwing van Weesp wit schitterend zand waarop de eerste rijtjes huizen gebouwd gaan worden. Over een paar jaar staan alle foto's vol huizen van de wijk Weespersluis. De geluidschermen in het noorden staan er pas net, langs de verplaatste en verbrede A1, die in oktober is geopend. Tot twee jaar geleden was er van dit alles nog niets te zien. Dat er sinds 2001 niet veel meer gebeurd is lag niet alleen aan de economische crisis. Er is heel wat commotie geweest over dit stukje open land. De polder werd tegen bouwplannen beschermd door de wetgeving van de rijksoverheid. Het had de status van rijksbufferzone. Die bescherming werd in 2009 opgeheven. Ook waren de bewoners van Muiden tegen woningbouw. Het aantal inwoners van het dorp zou in een klap meer dan verdubbelen. Sinds kort zijn de gemeentes Muiden en Weesp gefuseerd maar blijven de dorpen gescheiden door een smalle strook groen en een hele brede snelweg. Hoeveel Rijkswaterstaat aan de koopjesjagers uit 2000 heeft betaald om de A1 te kunnen verplaatsen is niet bekend.

PDF met meer achtegrondinformatie uit 2004 is onderaan de pagina te downloaden