Wat zien ik: een blik op het allerdaagse landschap

Melkveebedrijf Wormerland Windmolen het Windpaard Paardenbak Natuurontwikkeling in Kleine Geldersewaard, Zevenaar  
Melkveebedrijf Windboer Paardenbak Natuurontwikkeling
Warme grond Weesp
Pompoenenbedrijf Warme grond Strokenverkaveling Uitgewist landschap Mieden
Jongensland Maasvlakte Parnassia, hop en raaigras Bouwen aan de kust Vaarpolder
Oorverdoven stil Dijkversterking Woeste Waal Burgers maken natuur
       
Boskap Nieuw bos Glastuinbouw Aardappellandje
       
Zonnepark Verdozing Primair duin Golfbaan

De rubriek “Wat zien ik” in Wandelmagazine wil het gewone allerdaagse Nederlandse landschap onder de aandacht brengen. Dat gebeurd aan de hand van foto's die gemaakt worden voor Nederland in Beeld (www.nlinbeeld.org). Vanaf 2010 zijn vrijwilligers onder leiding van Jan van der Straaten bezig om heel Nederland systematisch op de foto vast te leggen en op de eerder genoemde website toegankelijk te maken. Over Nederland is een netwerk van 1 bij 1 km gelegd; in totaal 36.000 punten. Die kunnen op het land van een boer liggen, op een sportveld of industrieterrein. De fotografen proberen zo dicht mogelijk bij dat punt vier foto’s te maken volgens een standaard protocol; in elke windrichting een. Tot nu is ruim een derde van die punten gefotografeerd.

Wat deze foto’s laten zien is het gewone, alledaagse landschap. Het spektakel van de artistieke landschapsfoto zal je op de website van NL in Beeld zelden tegen komen. Die fraaie molen valt net buiten beeld en de inkadering voldoet niet aan de meest basale wetten voor een mooie foto. Wat zien ik vertelt het verhaal achter die best wel saaie foto’s. 

De titel van het artikel bevat een nummer waarmee u de oorspronkelijk foto´s kunt terug vinden op de website NL in beeld.