Wat zien ik: een blik op het allerdaagse landschap

De rubriek “Wat zien ik” in Wandelmagazine wil het gewone allerdaagse Nederlandse landschap onder de aandacht brengen. Dat gebeurt aan de hand van foto's die gemaakt worden voor het project Nederland in Beeld (www.nlinbeeld.org). Vanaf 2010 zijn vrijwilligers onder leiding van Jan van der Straaten bezig om heel Nederland systematisch op de foto vast te leggen en op de eerder genoemde website toegankelijk te maken. Over Nederland is een netwerk van 1 bij 1 km gelegd; in totaal 36.000 punten. Die kunnen op het land van een boer liggen, op een sportveld of industrieterrein. De fotografen proberen zo dicht mogelijk bij dat punt vier foto’s te maken volgens een standaard protocol; in elke windrichting een. Tot nu is ruim een derde van die punten gefotografeerd.

Wat deze foto’s laten zien is het gewone, alledaagse landschap. Het spektakel van de artistieke landschapsfoto zal je op de website van NL in Beeld zelden tegen komen. Die fraaie molen valt net buiten beeld en de inkadering voldoet niet aan de meest basale wetten voor een mooie foto. Wat zien ik vertelt het verhaal achter die best wel saaie foto’s. 

Melkveebedrijf Wormerland Windmolen het Windpaard Paardenbak

Melkveebedrijf

Windboer Paardenbak

Natuurontwikkeling in Kleine Geldersewaard, Zevenaar

Warme grond Weesp

Natuurontwikkeling

Pompoenenbedrijf Warme grond

Strokenverkaveling

Uitgewist landschap Mieden Jongensland Maasvlakte

Parnassia, hop en raaigras

Bouwen aan de kust Vaarpolder
Oorverdoven stil Dijkversterking Woeste Waal

Burgers maken natuur

Boskap Nieuw bos
   

Zonnepark

Aardappellandje

Glastuinbouw

     
  Verdozing Primair duin

De titel van het artikel bevat een nummer waarmee u de oorspronkelijk foto´s kunt terug vinden op de website NL in beeld.