Wat zien ik: een blik op het allerdaagse landschap

Melkveebedrijf Wormerland Windmolen het Windpaard Paardenbak Natuurontwikkeling in Kleine Geldersewaard, Zevenaar  
Melkveebedrijf Windboer Paardenbak Natuurontwikkeling
Warme grond Weesp
Pompoenenbedrijf Warme grond Strokenverkaveling Uitgewist landschap Mieden
Jongensland Maasvlakte Parnassia, hop en raaigras Bouwen aan de kust Vaarpolder
 
Oorverdoven stil Dijkversterking Woeste Waal  

De rubriek “Wat zien ik” in Wandelmagazine Op Lemen Voeten heeft in juni 2015 een andere invalshoek gekregen. Stond daarvoor een bijzonder landschapselement centraal, de komende tijd is de blik gericht op het gewone allerdaagse van het Nederlandse landschap. 

Vanaf 2000 nam Jan van der Straaten in elk nummer “opmerkelijke elementen in het landschap onder de loep” in 300 woorden. Zijn eerste stukje ging over “slingerende slootjes in sappige weiden”. Zijn laatste van december 2014 ging over korstmossen. In maar liefst zestig stukken beschreef hij bijzondere landschapselementen die je op een wandeling onopgemerkt voorbij kan lopen. Jan putte daarbij uit zijn zeer rijke ervaring die hij op deed als wandelaar, natuurbeschermer en milieu-econoom. Hij schreef en redigeerde boeken, tijdschriften en artikelen over onderwerpen variërend van economie tot natuurbescherming en van milieuvraagstukken tot duurzaam toerisme. Op het ogenblik rondt hij een boek af over landschappen in Brabant. Tot slot is hij een fervent fotograaf van landschap en natuur. De resultaten zijn te vinden op www.freenatureimages.eu van door hem opgerichte Stichting Saxifraga, die bij wil dragen aan het behoud van biodiversiteit door hoge kwaliteitsnatuurfoto’s gratis beschikbaar te stellen.

Een ander project van Jan, Nederland in Beeld (www.nlinbeeld.org), vormt de basis voor het nieuwe “Wat zien ik”. Vanaf 2010 zijn vrijwilligers onder zijn leiding bezig om heel Nederland systematisch op de foto vast te leggen en op de eerder genoemde website toegankelijk te maken. Over Nederland is een netwerk van 1 bij 1 km gelegd; in totaal 36.000 punten. Die kunnen op het land van een boer liggen, op een sportveld of industrieterrein. De fotografen proberen zo dicht mogelijk bij dat punt vier foto’s te maken volgens een standaard protocol; in elke windrichting een. Tot nu is ruim een derde van die punten gefotografeerd.

Wat deze documentaire foto’s laten zien is het gewone, alledaagse landschap. Het spektakel van de artistieke landschapsfoto zal je op de website van NL in Beeld zelden tegen komen. Die fraaie molen valt net buiten beeld en de inkadering voldoet niet aan de meest basale wetten voor een mooie foto. Jan van der Straaten en Hans Farjon onthullen in de komende Wat zien iks het verhaal achter het alledaagse beeld van de foto’s van NL in Beeld. Ze hebben daartoe enkele fotopunten opnieuw bezocht, er wat meer fotogenieke foto’s gemaakt en noteerde het verhaal van de eigenaar van die plek. En ze plaatsen het verhaal in een bredere context.  De titel van het artikel bevat een nummer waarmee u de oorspronkelijk foto´s kunt terug vinden op de website.